CAECILIACONCERT

Gemengd koor Gloria Deo en Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk o.l.v. Gerard Legierse

Muzikale hoogtepunten uit de kerkmuziek

Op zondag 20 november om 15.00 uur kunt u weer genieten van een prachtig concert in de Bonifatiuskerk. In de serie Muziek in de Bonifatiuskerk verzorgt het gemengd koor Gloria Deo en Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk het Caeciliaconcert. Het concert staat in het teken van muzikale hoogtepunten uit de kerkmuziek.

Het zingen van 4-stemmige werken voor mannenkoor is lange tijd onder invloed van het zogenaamde Caecilianisme gebezigd in de Rooms Katholieke kerk. Het Caecilianisme is een beweging die zich heeft ingezet voor de meerstemmige kerkmuziek en het herstel van het gregoriaans.

De schola begint het concert met het integraal zingen van de 4-stemmige missa Scti Friederici met orgelbegeleiding vόór in de kerk bij het transeptorgel. Hoogtepunt van het concert is de Missa brevis in D KV 194 van W.A. Mozart en delen uit het prachtige Requiem van Fauré. Gezongen wordt: de introïtus en Kyrie, Sanctus, Pie Jesu, libera me en in Paradisum. Er wordt ook geanticipeerd op Kerstmis met het Maria Wiegenlied van Max Reger en de beroemde “Cantique de Noël” van Adam.  

De soli worden gezongen door sopraan Annemieke Storm. De componist Max Reger wordt dit jaar herdacht en tijdens dit concert wordt de Introductie en Passacaglia in d van hem gespeeld door dirigent/organist Gerard Legierse die de algehele leiding en begeleiding van dit concert voor zijn rekening neemt.

Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voornaam geslacht Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. De feestdag van de heilige is op 22 november. Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd.

De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en gelegenheid om een drankje te drinken.

Voor het programma klik HIER

 HOME