PERSBERICHT

Caeciliaconcert in Bonifatiuskerk

Op zondag 19 november om 15.00 uur kunt u weer genieten van een prachtig concert in de Bonifatiuskerk. In de serie Muziek in de Bonifatiuskerk verzorgt het gemengd koor Gloria Deo en de Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk het jaarlijkse Caeciliaconcert. Soprano Lauren Armishaw verleent haar medewerking aan dit concert.

De werken die worden uitgevoerd stammen uit verschillende stijlperioden. De misonderdelen zijn afkomstig uit de romantiek, de barok en de rococo. Op het programma staan de driestemmige mis voor mannenkoor van Don Lorenzo Perosi, het Ave Maria van César Franck, Cortège en Litanie van Marcel Dupré, Missa in G van Giovanni Battista Casali, Benedictus uit de Missa brevis St. Joannis de Deo van Joseph Haydn, de Orgelsolomesse in C van Wolfgang Amadeus Mozart en Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber. Het concert wordt besloten met Rejoice in the Lord Alway van George Ratbone.

Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeins voornaam geslacht Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. De feestdag van de heilige Caecilia is op 22 november. Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

Voor het programma en toelichting klik HIER

HOME