Caeciliaconcert in Bonifatiuskerk

Op zondag 25 november om 15.00 uur kunt u weer genieten van een prachtig concert in de Bonifatiuskerk. In de serie Muziek in de Bonifatiuskerk verzorgt het gemengd koor Gloria Deo en de Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk onder leiding van Gerard Legierse het jaarlijkse Caeciliaconcert. Ook sopraan Annemieke Storm is tijdens het concert te beluisteren.

Het programma bevat hoofdzakelijk liturgische werken van W.A. Mozart. Deze liturgische composities worden zowel in de H. Mis als tijdens concerten uitgevoerd.

Daarnaast is Ombra mai fù van G. F. Händel en de Toccata in a van Jan Nieland te horen.

Het Ombra mai fù van Händel is beter bekend onder de titel: ‘Larg’ uit de opera Xerxes van deze componist. De toccata van Nieland is een werk met een krachtig thema wat na een middendeel terugkeert met een coda en een groots slot in een fortissimo.

De sopraan Annemieke Storm zingt bij Kamerkoor Rotterdam en het projectkoor Capella Sine Nomine in Den Haag. Als soliste treedt ze regelmatig op bij kerkdiensten en concerten.

Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeins voornaam geslacht Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. De feestdag van de heilige Caecilia is op 22 november. Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

HOME