NIEUWS

31 oktober 2023

BIJEENKOMST MUZIEK EN ZAKENDOEN

Op 31 oktober organiseerden de BBR (Belangen | Bedrijven | Rijswijk) i.s.m. met Muziek in de Bonifatius de bijeenkomst Muziek en Zakendoen in de  H. Bonifatiuskerk.

Tijdens deze bijeenkomst is het glas gepresenteerd met een beeltenis van de Bonifatiuskerk, een attentie en promotieartikel van de Concertcommissie Muziek in de Bonifatius en de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk.

HOE

Ook u kunt in het bezit komen van zo’n bijzonder glas als u de voortzetting van de activiteiten  van Muziek in de Bonifatius dan wel de Stichting Vrienden Bonifatiuskerk ondersteunt met een (periodieke) gift vanaf € 10,00 per maand/kwartaal via bankrekening NL69 RABO 0113 6883 42 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk

Wij horen graag van u!